Веб-бібліотека

Левчук Л. Т. Естетика:

Предмет естетики: історія і теорія проблеми. Предмет естетики: проблема термінології. Предмет естетики: становлення проблематики науки. Естетика як самостійна наука. Естетика в структурі міжпредметних зв'язків. Естетична діяльність та її форми. Творчий потенціал людської праці. Людина і суспільні відносини як об'єкти естетичної діяльності. З. Природа в структурі естетичної діяльності. Естетична діяльність і мистецтво. Структура естетичної свідомості. Естетичне почуття. Естетичний смак. Естетичний ідеал. Естетичні погляди і теорії. Основні естетичні категорії. Категорії "гармонія" і "міра". Категорії "прекрасне" і "потворне". Категорії "піднесене", "героїчне", "низьке"...

МЕГАРСКАЯ (школа)

греческая философская школа, основанная Евклидом из Мегары (ок. 400 до Р.Х.). Знаменита как школа диалектики, отсюда её второе название - "эристическая" (спорящая). Ее учение сочетает мысли Сократа об идентичности Блага с идеями Парменида о единстве бытия. Платон в "Софисте" подверг эту доктрину критической рефлексии.


© 2009-2020  lib.ltd.ua