Веб-бібліотека

Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст:

Антична література. Основні риси античної літератури. Давньогрецька міфологія. Гомерів епос. Лірика ранньої класики. Афінська трагедія. Давня аттична комедія. Греко-римський еллінізм. Література доби Августа. Література пізньої античності і початку середніх віків. Література середніх віків. Література раннього середньовіччя. Література високого середньовіччя. Данте Аліг'єрі. Література Відродження. Відродження в Італії. Відродження у Франції. Відродження в Німеччині і Нідерландах. Відродження в Англії. Вільям Шекспір. Відродження в Іспанії і Португалії. Література XVII століття. Естетика і поетика літератури Бароко. Творчість письменників Бароко. Класицизм у французькій літературі...

Матрица

(лат. matrix - источник, начало) - изначальная форма или структура какого-либо объекта, определяющая все последующие формы его развития, набор функций, сфер приложения и степеней совместимости с другими объектами. Дисциплинарная матрица (Т.Кун) - набор методов и постулатов, определяющих развитие той или иной области научного знания. Математическая матрица - система элементов, над которыми можно производить алгебраические операции и которые расположены в виде прямоугольной схемы. Логическая матрица (по Полани) имеет в виду принцип сознания, на котором основывается личностное знание.


© 2009-2020  lib.ltd.ua