Веб-бібліотека

Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби:

Основна організаційна документація. Штатний розпис. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Положення про структурний підрозділ. Колективний договір. Трудовий договір. Посадова інструкція. Документація з особового складу. Розпорядчі документи з особового складу. Прийняття на роботу. Переведення на іншу роботу. Звільнення працівників. Надання відпусток. Відрядження. Заохочення. Стягнення. Матеріальна відповідальність. Трудова книжка. Облік кадрів. Особова картка. Особова справа. Табельний облік робочого часу. Охорона праці. Організація охорони праці. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Зберігання кадрової документації...

МАНДЖУШРИ

- один из наиболее почитаемых бодхисатв в будд. школе махаяны. символ мудрости. Иногда рассматривается как один из предшественников Будды Шакьямуни, иногда - как его гл. ученик или сын. Согласно будд. преданиям, будущий Будда - Майтрея будет получать наставления у М.


© 2009-2020  lib.ltd.ua