Веб-бібліотека

Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи:

Загальні засади педагогіки вищої школи. Предмет і завдання педагогіки вищої школи. Педагогіка вищої школи як наука. Зв'язки педагогіки вищої школи з іншими науками. Завдання педагогіки вищої школи на сучасному етапі. Логіка і методика педагогічного дослідження. Сутність, категорії, принципи і етапи педагогічного дослідження. Методи науково-педагогічного дослідження. Студент вищого навчального закладу як об'єкт і суб'єкт навчання і виховання. Загальна характеристика і класифікація студентів вищого навчального закладу. Професійне самовдосконалення майбутніх фахівців. Викладач вищого навчального закладу. Педагогічна діяльність викладача вищого навчального закладу. Вимоги до особистості викладача вищого навчального закладу...

Мальтузианство

социологическая доктрина английского экономиста, священника Т. Мальтуса, изложенная в работе "Опыт закона народонаселения" (1798 г.). Согласно М. рост народонаселения происходит, якобы, в геометрической прогрессии, а рост средств к существованию - лишь в арифметической. Кроме того им обосновывался "закон убывающего плодородия почвы". Этими якобы "вечными законами природы" Мальтус обосновывал неизбежность мирового перенаселения и необходимость регулирования рождаемости, а также "естественного" регулирования численности населения посредством войн, эпидемий, голода.


© 2009-2020  lib.ltd.ua