Веб-бібліотека

Муромцева Ю.І. Демографія:

Демографія. Предмет і методи дослідження. Об'єкт і предмет демографії. Методологічні засади демографії. Міжпредметні зв'язки демографії. Джерела даних про населення і демографічні процеси. Переписи населення. Вибіркові обстеження населення. Поточний статистичний облік населення. Чисельність населення та його склад. Абсолютна чисельність населення. Середня (середньорічна) чисельність населення. Статево вікова структура населення. Шлюбно-сімейна структура населення. Динаміка чисельності та складу населення України. Смертність і тривалість життя населення. Епідеміологічний перехід. Показники рівнів і структури смертності. Динаміка смертності й очікуваної тривалості життя в Україні. Народжуваність і репродуктивна поведінка...

МАХА МАЙА

(Санскр.) Великая иллюзия проявленного. Эта вселенная,
и все в ней в их взаимодействии, называется великой Иллюзией или
Махамайей. Это есть также обычный титул, даваемый Беспорочной
Матери Готамы Будды-Майадэви или "Великой Тайне", как она зовется
Мистиками.


© 2009-2020  lib.ltd.ua