Веб-бібліотека

Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології:

Становлення предмету політології - історико-наукові методологічні проблеми. Політологія в структурі політичного знання. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Політологія - інтегральна соціальна наука і навчальна дисципліна. Методологічні засади, категорії та принципи політології. Основні парадигми політичного мислення. Функції політології. її соціальна роль у формуванні політичної культури керівника і громадянина. Основні етапи становлення і розвитку політичних поглядів і концепцій (доктрин). Протополічні погляди у країнах Стародавнього Сходу. Політичні ідеї та погляди представників класичної античної науки. З.Теологічні парадигми політичного мислення у епоху Середньовіччя...

ЛЫЩИНСКИЙ Казимир

(ок. 1634-1689) - польсколитов ск. материалист и атеист. В трактате "О несуществовании бога" Л. объявил бога плодом фантазии, а в качестве единств, реальности признавал материальный мир. Отрицал бессмертие души и доводы теологов о врожденности религ. идей. Высш. авторитетом в вопросах познания считал разум. Объясняя происхождение религии, утверждал, что определенные обществ. силы заинтересованы в невежестве масс. За атеистич. взгляды Л. был приговорен варшавским сеймом к сожжению на костре.


© 2009-2020  lib.ltd.ua