Веб-бібліотека

Пазенок B.C., Федорченко В.К. Філософія туризму:

Філософія туризму. Осмислення феномена туризму в європейській історико-філософській традиції. Гуманістична функція туризму. Антропологія туризму. Етика туризму. Соціо-інтегративна сутність туризму (соціально-філософський та праксеологічний аспекти). Туризм у контексті міжетнічних та кроскультурних відносин. Туристська діяльність як чинник глобальної синергії культур. Міжнародний туризм як чинник міжцивілізаційної взаємодії і взаємозбагачення культур. Соціологія туризму. Філософський аспект паломницького (релігійного) туризму в Україні. Туризм і політологія. Філософські аспекти проблеми безпеки і правового захисту особистості в туризмі. Необхідність туризмології. Філософія туризмології...

ЛУЛЛИЙ Раймунд

(ок. 1235-ок. 1315) - исп. теолог и миссионер, философ-мистик, представитель ср.-век. реализма. Л. боролся с аверроизмом (см. Ибн Рошд) по вопросу о двойств, истине, показывая возможность полного слияния философии с теологией. Высказал идею логич. машины (устройства для выполнения логич. операций), с помощью к-рой надеялся доказать все истины христианства.


© 2009-2020  lib.ltd.ua