Веб-бібліотека

Політологія / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка:

Розвиток політології від найдавніших часів до сьогодення. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Політологія в системі суспільних наук. Предмет політології. Структура та функції політології. Методологія політології. Політика як соціальне явище. Сутність, структура й функції політики. Політика й сучасний розвиток українського суспільства. Виникнення та еволюція світової політичної думки. Суспільно-політичні уявлення Давнього світу. Політичні вчення епох Раннього християнства і Середньовіччя. Політична думка Нового часу. Зародження і розвиток політичної думки в Україні (X - початок XX ст.). Еволюція політичних ідей від Київської Русі до козацько-гетьманської держави...

ЛУК, РАСТЕНИЕ

- символ-модель Вселенной. Лук-порей является национальной эмблемой Уэльса. Согласно этой эмблеме, святой покровитель Уэльса Давид научил местных жителей рисовать лук-порей на своих одеждах для того, чтобы отличить себя от врагов-саксов. В драме У. Шекспира "Генрих V" уэльский капитан Флюеллен говорит королю: "Уэльсцы хорошо служат в тех садах, где растет лук-порей; они надевают шлемы с его изображением, которые видел ваше величество, на самую почетную службу, и я верю, что ваше величество не побрезгует надеть эмблему лука-порея на день святого Тави". Источ.: Фоли Дж. Энциклопедия знаков и символов. М., 1997.


© 2009-2020  lib.ltd.ua