Веб-бібліотека

Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології:

Становлення предмету політології - історико-наукові методологічні проблеми. Політологія в структурі політичного знання. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Політологія - інтегральна соціальна наука і навчальна дисципліна. Методологічні засади, категорії та принципи політології. Основні парадигми політичного мислення. Функції політології. її соціальна роль у формуванні політичної культури керівника і громадянина. Основні етапи становлення і розвитку політичних поглядів і концепцій (доктрин). Протополічні погляди у країнах Стародавнього Сходу. Політичні ідеї та погляди представників класичної античної науки. З.Теологічні парадигми політичного мислення у епоху Середньовіччя...

Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури XIX - початку XX століття: Естетика і поетика романтизму. Німецький романтизм Е.Т.А.Гофман. Г.Гейне. Англійський романтизм. Дж.Г.Байрон. П.Б.Шеллі. В.Скотт - засновник жанру історичного роману. Французький романтизм. В.Гюго. Жорж Санд - письменниця-феміністка. Американський романтизм В.Ірвінг. Ф.Купер. Н.Готорн. Детективна література. Е.По. А.Конан-Дойл. Польський романтизм. Адам Міцкевич. Критичний реалізм. Проспер Меріме. Французький реалістичний роман XIX ст. Ф. Стендаль. Творчість Оноре де Бальзака. Творчість Гюстава Флобера. Англійський реалістичний роман. Чарльз Діккенс. Художній світ В.Теккерея. Американська поезія трансценденталізму. У.Уїтмен. Ш.Бодлер - предтеча символізму...

ЛОГИЧЕСКОЕ СЛЕДСТВИЕ

- одно из осн. понятий логики, выражающее отношение (отношение логического следования) между высказываниями, зависящее от их логического содержания. Согласно принятому (в классической логике) определению, высказывание В есть Л. с. высказывания А (или множества высказываний Г), если, и только если, при любых значениях переменных в их логических формах В, А (Г) (иначе говоря, при любых изменениях конкретных содержаний В, А или Г) В не может быть ложным, когда истинно А (все выражения Г). Это понятие Л. с. не вполне соответствует интуитивному употреблению в практике научного познания термина "Л. с. . Это несоответствие проявляется в т. наз. "парадоксах следования (из противоречивого высказывания следует любое, и логически истинное следует из любого высказывания). В 60-х гг. 20 в. возникло новое направление в логике - релевантная логика, основной целью к-рой является выработка более точного понятия Л. с. (здесь отношение Л. с. понимается исходя из того, что логическое содержание В есть часть логического содержания А). С понятием Л. с. непосредственно связано понятие логической правильности рассуждений (Правильность и истинность). Л. с. имеет важное значение для определения ряда понятии логики научного познания (закона науки, научного объяснения и др.).


© 2009-2020  lib.ltd.ua