Веб-бібліотека

Ющук І. П. Українська мова:

Сучасна українська мова як предмет вивчення. Походження української мови. Українська мова - державна. Стилі української мови. Мова як система. Фонетика і письмо. Звуки і фонеми. Звуки мови як фізичне явище. Звуки мови як фізіологічне явище. Членування мовленнєвого потоку. Звуки мови як соціальне явище. Фонеми в мовленнєвому потоці. ПИСЬМО. Виникнення і розвиток письма. Становлення писемності в Україні. Сучасний український алфавіт. Унормування українського правопису. Вживання великої букви. Транскрипція і транслітерація. Приголосні фонеми. Система приголосних фонем. Сонорні, дзвінкі і глухі приголосні. М'які і тверді приголосні. Вживання м'якого знака. Вживання апострофа. Подовження приголосних і подвоєння букв. Випадання приголосних...

ЛОГИ

(Сканд.) Букв., "пламя". Этот великан с сыновьями и своей
родней в конце концов раскрыли себя как виновников всех
катаклизмов и пожаров в небесах или на земле, позволив смертным
узнать себя посреди пламени. Эти великаны-дьяволы все были
врагами человека, стараясь уничтожить его труд везде, где бы ни
нашли его. Символ космических элементов.


© 2009-2020  lib.ltd.ua