Веб-бібліотека

Збожна О. М. Основи технології:

Сировина, паливо, енергія, технологічні процеси і технологічні системи. Вступ до технології. Основні поняття та визначення. Вчення про технологію. Продуктивність. Собівартість. Якість. Типи виробництв та їх ознаки. Охорона довкілля. Техніка безпеки й охорона праці на виробництві. Сировина. Класифікація сировини. Вода. Повітря. Корисні копалини та способи їх добування. Підготовлення сировини до перероблення. Якість сировини та її вплив на якість продукції. Раціональне використання сировини. Паливо й енергія. Паливо. Енергія, її види та джерела. Раціональне використання енергії. Технологічні процеси. Виробничний і технологічний процеси. Поняття про виробничий і технологічний процеси. Складові технологічного процесу...

ЛЯ МОТ-ЛЕВАЙЕ (Франсуа

де): французский писатель и философ (Париж, 1588 - там же, 1672). В произведениях "Четыре...", а затем "Пять диалогов, составленных как подражание древним" (1630-1631) предпринял попытку развить "христианский скептицизм". В работе "Добродетель язычников" (1641), написанной по указу Ришелье, содержатся нападки на янсенизм (Фр. акад., 1639).


© 2009-2020  lib.ltd.ua