Веб-бібліотека

Блощинська В.А. Сучасне діловодство:

Поняття про діловодство. Суть діловодного процесу. Нормативна база. Принципи організації діловодного процесу. Форми організації роботи з документами. Канцелярія та її функції. Документ з найдавніших часів до наших днів. Поняття про документ. Матеріали для виготовлення документів. Суть документальної інформації. Вимоги до документа. Класифікація документів. Ознаки і групи. Реквізити сучасних ділових документів та правила їх оформлення. Рівні стандартизації документів. Підготовка до складання службових документів. Мовний стиль ділового документа. Текст службових документів. Його складові частини. Композиційні особливості побудови службових текстів. Рубрикація та нумерація інформативного матеріалу. Оформлення титульної сторінки...

ЛИВШИЦ Гилер Маркович

(1904-1983) - сов. ученый, доктор историч. и филос. наук; автор мн. книг и брошюр по истории религии и свободомыслия, по вопросам марксистско-ленинского атеизма. Осн. работы: "Очерки историографии Библии и раннего христианства" (1970); "Атеизм русских революционных демократов" (1979), "Критика идеализма и религии в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса" (1981).


© 2009-2020  lib.ltd.ua