Веб-бібліотека

Андрущенко В.П., Михальченко М.Л. Сучасна соціальна філософія:

Суспільство як об'єкт філософського пізнання. предмет соціальної філософії. Історична генеза предмета соціальної філософії в історії філософії. Тріумф і трагедія соціальної філософії марксизму-ленінізму. Діалог на зламі століть: множинність соціально-філософського знання. Виробничі основи життєдіяльності суспільства. Дієва сутність соціального. Проблема побудови теоретичних моделей соціуму. Природні засади історії. Природа і суспільство. Архітектоніка суспільного виробництва. Проблема джерел соціальної динаміки. Конструктивні та динамічні сили науково-технічного прогресу. Людина як суб'єкт історичного процесу. Організаційні основи соціальності. Суспільні відносини...

ЛИТТРЕ (LITTRE) Эмиль

(род. l февр. 1801, Париж - ум. 2 июня 1881, там же) франц. филолог и философ. Знаменит своим "Dictionnaire de la langue franchise", 1863-1877 ("Словарь франц. языка"). Литгре был наиболее значительным приверженцем позитивизма Конта, но отклонял как ошибочную более позднюю его эволюцию, идя в своем мышлении собственным путем; к учению Конта о трех стадиях он добавил понятие четвертой стадии - техники. Кроме указанной, к числу его осн. работ принадлежат: "Analyse raisonnee du cours de philosophic positive", 1845; "Paroles de philosophic positivisme", 1859; "La Science au point de vue philos.", 1873.


© 2009-2020  lib.ltd.ua