Веб-бібліотека

Дудик П.С. Стилістика української мови:

Стилістика як лінгвістичне вчення. Мова як джерело стилістичних знань. Сучасна українська літературна мова як основа стилістики. Основні структурні компоненти і стилістичні можливості мови. Стилістика мовних одиниць і мовних рівнів. Основні терміни стилістики. Стилістика в системі розділів науки про мову. Об'єкт і предмет стилістики. Стилістика і її підрозділи. Стилістичний аналіз мовних одиниць. Стилістика мови і стилістика мовлення. Стилістика мови (мовлення) і культура мови (мовлення). Теоретичне і практичне значення стилістики. Об'єктивне і суб'єктивне в стилістиці. Стилістично марковані і стилістично немарковані мовні одиниці. Стилістична норма в мові й у мовленні. Стилістика літературної мови і діалектне мовлення...

ЛИНГАЯТЫ

(санскр. - носящие лингу) - последователи одной из сект в индуизме, возникшей в 12 в. в Юж. Индии. Л. почитают Шиву в виде фаллич. символа - линги, отвергают догмат о переселении души, посты, жертвоприношения и паломничества, не признают авторитета Вед и брахманов, кастовых различий.


© 2009-2020  lib.ltd.ua