Веб-бібліотека

Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі:

Система управління охороною праці в галузі, її складові та функціонування. Система управління охороною праці в галузі. Загальні вимоги до побудови СУОПГ. Функції та структура СУОПГ. Інформаційний чинник організації управління безпекою праці. Організація робіт з охорони праці. Планування заходів з охорони праці. Система навчання нормам і правилам охорони праці. Система управління трудовою і технологічною дисциплінами. Система забезпечення безпечних умов праці. Організація паспортизації і атестації робочих місць згідно умов охорони праці. Роль соціально-психологічних чинників у СУОПГ. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії у галузі. Стан умов праці в галузі. Чинники, що формують умови праці...

Личность психопатического склада

- человек, подверженный психопатии, "заводящий" сам себя словами, начинающий верить тому, что сам говорит. Обычно начинает свою речь спокойно, потом несколько возбуждается, переходит к поиску врагов, угрозам, активным действиям, затем резко выходит из этого состояния - успокаивается.


© 2009-2020  lib.ltd.ua