Веб-бібліотека

Ткаченко А. О. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства:

МИСТЕЦТВО СЛОВА. Феномен мистецтва. Види мистецтва, їх походження, класифікації. Мистецтво слова. Література як система. Проблеми генології. Лірика. Різновиди, види, жанри. Епос. Різновиди, види, жанри. Драма. Різновиди, види, жанри. Межиродові підсистеми. Ліро-епос. Ліро-драма. Епо-драма. Кіносценарій як межисистемне явище. Поетика літературного твору. Формозміст як єдність. Елементи змісту, або ж змістові прояви художньої форми. Елементи форми, або ж формальні проявники художнього змісту. Тема, проблема, ідея, тенденція, пафос/тональність, конфлікт/колізія. Фабула, мотив, сюжет, композиція. Художня мова. Етимологічне коріння експресії слова. Лексична сфера художньої мови...

ЛАЦАРУС (LAZARUS) Мориц

(род. 15 сент. 1824, Филей, Познань - ум. 13 апр. 1903, Мерано) - швейц. философ; в 1860-1896 - профессор в Берне, основатель т. н. психологии народа. Издавал вместе со Штейнталем "Zeitschrift fьr Vцlkerpsychologie und Sprachwissenschaft", 20 Bde., 1859-1890. В своих взглядах опирался на Гегеля и Гербарта; требовал применения точных психологических методов также и к исследованию закономерностей, действующих в совместной жизни людей. Им написаны: "Das Leben der Seele", 2 Bde., 1856-1857; "Ьber die Ideen in der Geschichte", 1865; "Ethik des Judentums", 1898.


© 2009-2020  lib.ltd.ua