Веб-бібліотека

Муромцева Ю.І. Демографія:

Демографія. Предмет і методи дослідження. Об'єкт і предмет демографії. Методологічні засади демографії. Міжпредметні зв'язки демографії. Джерела даних про населення і демографічні процеси. Переписи населення. Вибіркові обстеження населення. Поточний статистичний облік населення. Чисельність населення та його склад. Абсолютна чисельність населення. Середня (середньорічна) чисельність населення. Статево вікова структура населення. Шлюбно-сімейна структура населення. Динаміка чисельності та складу населення України. Смертність і тривалість життя населення. Епідеміологічний перехід. Показники рівнів і структури смертності. Динаміка смертності й очікуваної тривалості життя в Україні. Народжуваність і репродуктивна поведінка...

Квинтэссенция

(от лат. guinta essentia - "пятая сущность") - к ранее определенным в милетской (ионийской) школе четырем элементам (первоэлементам, стихиям) - воздуху, воде, огню, земле - пятый элемент у Аристотеля, эфир, но по своей важности, фундаментальности - наипервейший; в переносном смысле - наиболее существенное, лучшее, суть дела.


© 2009-2020  lib.ltd.ua