Веб-бібліотека

Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби:

Основна організаційна документація. Штатний розпис. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Положення про структурний підрозділ. Колективний договір. Трудовий договір. Посадова інструкція. Документація з особового складу. Розпорядчі документи з особового складу. Прийняття на роботу. Переведення на іншу роботу. Звільнення працівників. Надання відпусток. Відрядження. Заохочення. Стягнення. Матеріальна відповідальність. Трудова книжка. Облік кадрів. Особова картка. Особова справа. Табельний облік робочого часу. Охорона праці. Організація охорони праці. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Зберігання кадрової документації...

КУЗАНСКИЙ НИКОЛАЙ

(1401-1464) - кардинал и богослов, который разрабатывал математику и естествознание. Основой науки он считал математику.  Учение  о  противоположностях  обосновывает  посредством  математики  - окружность  с  бесконечным  радиусом  превращается  в  прямую.  В  космологиисчитал, что Земля не является центром мира. Мир бесконечен, поскольку бесконечен воплощенный в нем  Бог. Но бесконечность можно познать разумом как совпадение минимума и максимума.


© 2009-2020  lib.ltd.ua