Веб-бібліотека

Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій:

Виникнення релігії. предмет, об'єкт і структура релігієзнавства. релігії народів Дворіччя. Релігія Стародавнього Єгипту. Релігії народів Малої Азії і Східного Середземномор'я. Зороастризм. Іудаїзм. Релігії Стародавньої Індії. Індуїзм. Буддизм. Релігія в Стародавньому Китаї. Релігія в Японії. Релігія античного світу. Походження християнства. Православ'я. Католицизм. Протестантизм. Іслам. Нетрадиційні релігії. Секулярні вчення релігійного характеру...

КУПАЛО, КУПАЛА

- олицетворение отмечавшегося с глубокой древности мн. народами Европы (в т. ч. и славянами) праздника, связанного с летним солнцеворотом. Христианство приспособило праздник к своей культовой практике, связав с рождеством Иоанна Крестителя (24 июня по ст. ст.). В итоге народные массы широко отмечали день Ивана Купалы, сохранивший многое из прежней языч. обрядности, напр., прыганье через костры, бросанье в воду венков и др. В наст. вр. купальский праздник, утративший свой релит, смысл, но сохранивший ряд народных обрядовых элементов, отмечается как праздник лета и молодежи в нек-рых районах СССР, напр. на Украине, в Латвии (где он называется лито).


© 2009-2020  lib.ltd.ua