Веб-бібліотека

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / За ред. В.В. Ковалевського:

Розміщення продуктивних сил як наука. Предмет, методологія та завдання курсу. Закономірності й принципи розміщення продуктивних сил. Форми розміщення й територіальної організації продуктивних сил. Систематизація основних термінів і визначень. Поняття про територіальний поділ праці. Вплив територіального поділу праці на структуру господарства. Сучасна концепція енерговиробничих циклів. Територіально-виробничі й портово-промислові комплекси, науково-технологічні зони. Основи економічного районування. Передумови розміщення продуктивних сил. Природні передумови. Класифікація природних ресурсів. Природно-ресурсний потенціал...

КСЕНОФАН

греческий философ, основатель школы элеа-тов (Колофон, Иония, конец VI в. до Р.Х.). Автор поэмы "Природа", от которой до нас дошло лишь несколько фрагментов. Развивает идеалистический пантеизм, оказавший большое влияние на его ученика Парменида.


© 2009-2020  lib.ltd.ua