Веб-бібліотека

Семотюк В. Програмування в середовищі Турбо Паскаль:

Загальна характеристика мови Паскаль. Структура Паскаль-програми. Елементи мови Паскаль. Мова металінгвістичних формул. Прості типи даних. Вирази. Стандартні типи даних. Цілий тип. Дійсний тип. Логічний тип. Символьний тип. Конструйовані типи. Перелічуваний тип. Діапазонний тип. Оператори надання значень змінним. Оператор присвоєння. Введення-виведення. Порядок виконання операцій. Складений оператор. Стиль запису програми. Структури керування. Структура послідовного виконання. Структура розгалуження. Умовний оператор. Оператор варіанта. Оператор безумовного переходу. Структура повторення. Цикл з параметром. Цикл з передумовою. Цикл з післяумовою. Ітераційні цикли. Вкладені цикли...

Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура XX століття: Світосприйняття людини XX століття і характерні риси культури цього часу. Формування нової картини світу та ідеалу особистості в XX ст. Особливості художньої культури XX ст. Нове в художній мові авангарду. Париж - батьківщина авангарду. Вплив примітивізму на мистецтво авангарду. Значення примітивізму для розвитку авангарду. Анрі Руссо - засновник примітивізму. Примітивізм в українському мистецтві. Фовізм - початок відходу від принципів класичного мистецтва. Основні принципи фовізму. Анрі Матісс - теоретик і відомий художник фовізму. Кубізм - нова ера в живописі. Нова концепція станкового живопису в кубізмі. Три періоди розвитку кубізму. Значення кубізму для розвитку мистецтва XX ст...

КРОНИЙ

(2-я пол. 2 в.) - греческий философ; назван другом Нужная у Порфирия (De anthro nymph. ,21), упоминается в ряду "достойнейших платоников" вместе с Нумением и Амелием (Syrian. In Met., p. 1096 12 Kroll), а вместе с Нумением, Модератом, Никомахом - в ряду "знаменитых пифагорейцев" (Eus. Hist. EccL, VI 19,8). Вероятно, емуЛукиан адресовал свое сочинение "О смерти Перегрина". Тексты Крония читал на своих занятиях Плотин (Porph. V. Plot., 14,11). Как и Нумений с Амелием (Syrian., loc. cit.), Кроний признавал, что идеям причастно не только чувственное, но и умопостигаемое. Единственное упоминаемое сочинение Крония - "О палингенесии" (Nemes. De nat. hom. 2, 117, p. 35, 4 - 5 Morani), причем в нем Кроний отвергал переход человеческих душ в животных. Вероятно, он комментировал "Государство" Платона (Prod. In Remp. II, р. 22.20sq.; 110,4 Kroll), а также Гомера, используя в обоих случаях аллегорический метод (как показал Фестюжьер, 9irg. 3 из Prod. In Remp. II, p. 109, 7 - 16 Kroll, не имеет к Кронию никакого отношения). Фрагм.: Leemans Е.-А. Studie over den Wijsgeer Numenius van Apamea met uitgave der fragmenten. Brux., 1937, p. 153 - 157.
Лит.: Whiitaker J. Cronios, Dictionnaire des philosophes antiques, ed. R. Goulet, t. 2. P., 1994, p. 527-528.
Ю. А. Шичалин


© 2009-2020  lib.ltd.ua