Веб-бібліотека

Пальчевський С. С. Педагогіка:

Загальні засади педагогіки. Предмет і завдання педагогіки. Філософські основи сучасної освіти. Розвиток, виховання та формування особистості. Логіка і методика науково-педагогічних досліджень. З історії педагогіки. Педагогіка Давнього світу. Школа і педагогічна думка в середньовічній Європі. Розвиток школи, виховання і педагогічних ідей в епоху Відродження та Реформації. Західноєвропейська педагогіка епохи буржуазних революцій та Просвітництва. Європейська класична педагогіка кінця XVIII - першої половини XIX ст. Світова педагогічна думка та практика кінця ХІХ-ХХ ст. Школа і педагогічна думка у Київській Русі (IX-XIV ст.) та періоду Відродження в Україні (XVI - середина XVIII ст.)...

Кривые смертности и дожития

в демографии и палеодемографии кривые, построенные по значениям таблиц смертности. Форма этих кривых рассматривается как генерализованный популяционный признак, удобный для проведения межгрупповых сравнений. Пики и провалы на кривых соответствуют периодам, на которые приходится максимальная стрессогенная нагрузка на большинство представителей данной группы.


© 2009-2020  lib.ltd.ua