Веб-бібліотека

Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес:

Теоретичне підґрунтя та об'єктивна основа визначення ціни товару. Механізм формування ринкової ціни товару (послуги), роль і функції ціни. Базова стратегія конкуренції та її вплив на формування ринкових цін. Стратегія зниження ціни продукту. Стратегія диференціації продукту. Стратегія сегментування ринку. Сутність стратегії нововведень. Сутність стратегії швидкого реагування на потреби ринку. Систематизація та класифікація цін на товари і послуги споживчого ринку. Загальні ознаки класифікації цін. Специфічні різновиди цін, які застосовуються у сфері туристичної діяльності. Характеристика комплексного туристичного продукту та послуг гостинності...

Корпускулярно-волновой дуализм

- наличие корпускулярных свойств (см. корпускулы) у физических полей и волновых свойств (см. волны материи) у элементарных частиц (микрообъектов), неотделимых одно от другого. Примером является корпускулярно-волновой дуализм у электромагнитного поля и у фотонов: в явлениях дифракции и интерференции проявляются волновые свойства этих микрообъектов, а в явлениях фотоэффекта, комптоновс-кого рассеяния, выявляются их корпускулярные свойства. Корпускулярно-волновой дуализм - один из важнейших квантовых принципов микромира.


© 2009-2020  lib.ltd.ua