Веб-бібліотека

Роменець В. А. Історія психології: XVII століття. Епоха Просвітництва:

Історія психології як совість психолога. Дослідження з питань періодизації історико-психологічних знань. Становлення логічного осередку в історії психології - дія та вчинок. Вчинковий осередок і періодизація історії психології. Ситуативний рівень періодизації. Мотиваційний рівень періодизації. Учинкова дія та післядія як історико-психологічний принцип. Культурно-історична функція післядії у психології. Історія психології як історія розробки значущих проблем. Тотем і ранні людські спільноти. Ритуал і вчинок - засади психології у Давньому Китаї. Нірвана й нестримна чуттєвість - засади психології у Давній Індії. Людське і вселюдське в ідеології Пророчого руху...

КООРДИНАТЫ

(от лат. со - совместно и ordinatus - упорядоченный) - осн. моменты, определяющие данность. В математике - величины, определяющие положение точки; часто наглядно они изображаются с помощью отрезков. Если отходящие от точки (начало координат) прямые х, у, z - оси координат (которые мысленно продолжаются) - перпендикулярны друг другу, то они образуют ортогональную, или декартов у, систему координат. Когда же речь идет об определении пространственно-временного положения точки и приходится иметь дело с системой четырех осей (см. Континуум), ортогональная система неприменима.


© 2009-2020  lib.ltd.ua