Веб-бібліотека

Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців:

Українська мова - державна мова України. Поняття національної та літературної мови. Мова й мовлення. Основні вимоги до мовлення. Офіційно-діловий стиль. Мовні норми. Поняття стилю. Найважливіші ознаки, що характеризують офіційно-діловий стиль. Поняття мовної норми. Культура усного ділового спілкування. Вимоги до усного ділового спілкування. Стандартні етикетні ситуації. Система мовних формул. Прийом відвідувачів. Бесіда. Телефонна розмова. Етичні питання використання мобільних телефонів. Культура переговорів. Нарада. Збори як форма колективного спілкування. Інтерв'ю. Радіоінтерв'ю. Участь у телепередачі. Мистецтво публічного виступу. Доповідь. Участь у дебатах. Візитна картка та її використання...

КОПНИН Павел Васильевич

(27.1.1922, г. Гжель Рамонского рна Моск. обл. - 27.fi.1971, Москва), сон философ, чл.-корр. АН СССР (1970), акад. АН УССР (1967). Чл. КПСС с 1943. Окончил филос. ф-т МГУ (1944). В 1947-62 на науч. и педагогич. работе (Томск, Москва, Киев). В 1962-68 директор Ин-та философии АН УССР, с 1968 директор Ин-та философии АН СССР. Осн. работы в области диалектич. материализма, методологии и логики науки; один из инициаторов разработки в СССР логики науч. исследования.


© 2009-2020  lib.ltd.ua