Веб-бібліотека

Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології:

Становлення предмету політології - історико-наукові методологічні проблеми. Політологія в структурі політичного знання. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Політологія - інтегральна соціальна наука і навчальна дисципліна. Методологічні засади, категорії та принципи політології. Основні парадигми політичного мислення. Функції політології. її соціальна роль у формуванні політичної культури керівника і громадянина. Основні етапи становлення і розвитку політичних поглядів і концепцій (доктрин). Протополічні погляди у країнах Стародавнього Сходу. Політичні ідеї та погляди представників класичної античної науки. З.Теологічні парадигми політичного мислення у епоху Середньовіччя...

Коперник Николай

(1473-1543) - средневековый философ, гуманист, астроном. Окончательно заменил геоцентрическую (птолемееву) картину мира, господствующую в средние века, гелиоцентрической. Важнейший труд Коперника "Об обращениях небесных сфер" вышел в свет в 1453 г., в нем доказывалось, что Земля движется вокруг Солнца и не является центром Вселенной. По имени Коперника гелиоцентрическая картина мира называется коперниковской.


© 2009-2020  lib.ltd.ua