Веб-бібліотека

Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів:

Конфліктологія як міждисциплінарна галузь наукового знання. Становлення предмета конфліктології. Конфліктологія як комплексна система знань: об'єкт, предмет, методи дослідження, функціональна роль. Понятійний апарат і система категорій конфліктології. Історія становлення та розвитку конфліктологічних знань. Знання про природу конфліктів у давньому світі та античному суспільстві. Соціальні конфлікти як предмет аналізу мислителів Середньовіччя та Нового часу. Сучасні західноєвропейські конфліктологічні вчення та конфліктологія представників американської науки. Поняття, структура та анатомія конфлікту. Природа і поняття конфлікту. Структура конфлікту. Анатомія конфлікту. Об'єднана типологія конфліктів...

Конъюнктура

[11] - 1) совокупность обстоятельств, положение вещей, сложившееся к данному времени; 2) состояние хозяйства капиталистической страны в данное время (месяц, квартал, год). Конъюнктуру в капиталистических странах называют высокой при подъеме хозяйства, низкой при кризисе или депрессии (застое) хозяйства. Конъюнктура в основном определяется ходом промышленного цикла.


© 2009-2020  lib.ltd.ua