Веб-бібліотека

Греченко В. А. та ін. Історія світової та української культури:

Феномен культури. Історія світової культури. Культура первісного суспільства. Культура цивілізацій Стародавнього Сходу. Антична культура. Культура Середньовіччя: Європа, Візантія, ісламський світ. Культура Відродження і Реформації. Культура Нового часу. Європейська культура XIX ст. Культура XX ст. Історія української культури. Культура на українських землях у найдавніші часи. Культура Київської Русі. Культура України у XIV - першій половині XVII ст. Розвиток культури у другій половині XVII - XVIII ст. Українське національно-культурне відродження (кінець XVIII- початок XX ст.). Новітня українська культура...

КОНВЕЙЕРНЫЙ (метод работы)

коллективный труд, организованный по частям. Цель работы по конвейерному методу - сделать более эффективным сотрудничество человека и машины. Эта современная форма труда может рассматриваться как промежуточный этап между ремесленным трудом и автоматизацией.


© 2009-2020  lib.ltd.ua