Веб-бібліотека

Оснач О.Ф. Товарознавство:

Теоретичні основи товарознавства. Предмет, цілі і завдання товарознавства. Класифікація, кодування і асортимент товарів. Стандартизація, сертифікація і якість продукції. Основні властивості промислової продукції. Метали. Атомно-кристалічна будова і властивості металів. Механічні характеристики металів. Методи їхнього визначення. Чорні метали. Чавун. Склад чавуну. Класифікація чавуну. Характеристика видів та маркування. Умови постачання, транспортування, зберігання чавуну. Сталь. Склад, класифікація та характеристика. Вуглецеві сталі. Класифікація та характеристика видів. Леговані сталі. Класифікація і маркування легованих сталей. Металокерамічні інструментальні сплави. Підвищення якості сталі. Кольорові метали і сплави...

КОНТАКТ КУЛЬТУРНЫЙ

- предварительное условие взаимодействия межкультурного, предполагающее устойчивое соприкосновение в социальном пространстве двух или более культур, по меньшей мере одна из которых является репрезентативной. К.К. является необходимым, но недостаточным условием для взаимодействия культур. Инициация взаимодействия предполагает достаточно высокую степень тесноты и интенсивности К.К.


© 2009-2020  lib.ltd.ua