Веб-бібліотека

Панкратов Ф. Г., Серьогіна Т. К. Комерційна справа:

Основи комерційної діяльності. Суть, роль, зміст і задачі комерційної роботи. Поняття і суть комерційної роботи. Розвиток комерційної діяльності на Русі. Характер і зміст процесів, що виконуються в торгівлі. Предмет, зміст і задачі курсу «Комерційна діяльність». Роль і задачі розвитку комерційної роботи на сучасному етапі. Психологія та етика комерційної діяльності. Особистісні та професійні вимоги до комерційного працівника. Етикет підприємця-комерсанта. Організація і ведення ділових переговорів. Ділові листи в комерційній роботі. Комерційний ризик і способи його зменшення. Комерційна інформація та її захист. Поняття комерційної інформації і комерційної таємниці. Забезпечення захисту комерційної таємниці...

КОНСИСТОРИЯ ДУХОВНАЯ

(лат. consistorium - собрание, соприсутствие) - 1) орган, церк. управления при епархиальном архиерее в Рус. правосл. церкви дореволюц. периода (с 1744). К. д. вела все дела епархии, осуществляла суд над духовенством, а по делам о браке и разводе и о богохульстве - и над мирянами. Во главе К. д. стоял ее секретарь, подчиненный обер-прокурору Синода. К. д. были рассадниками мракобесия, борьбы с прогрес. культурой, революц. движением, сотрудничали с жандармскими органами. Для деятельности К. д. были характерны лихоимство, доносы, волокита и казуистика; 2) в католич. церкви К. д. - совещание кардиналов; 3) в протестантизме - церк.-адм. орган, подобный правосл. К. д.


© 2009-2020  lib.ltd.ua