Веб-бібліотека

Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка:

Порівняльна педагогіка як галузь наукових знань. Основні історичні етапи розвитку порівняльної педагогіки. Предмет порівняльної педагогіки, її завдання та методи дослідження. Провідні чинники розвитку освіти в сучасних умовах. Провідні контекстуальні чинники розвитку освіти в кінці XX - на початку XXI ст. Глобалізація як чинник впливу на розвиток освіти. Визначення глобалізації. Політичний аспект впливу глобалізації на розвиток освіти. Економічний аспект впливу глобалізації на розвиток освіти. Культурний аспект впливу глобалізації на розвиток освіти. Сучасний стан і перспективи розвитку освіти в провідних розвинених країнах та в Україні. Загальна характеристика суперечностей і перспектив розвитку освітніх систем у сучасному світі...

КОНКС-ОМ-ПАКС

(Греч.) Мистические слова, употребляющиеся в
Элевзинских мистериях. Их считают греческой имитацией древних
египетских слов, некогда применявшихся в сокровенных церемониях
культа Изиды. Некоторые современные авторы дают им фантастические
толкования, но все они - лишь догадки об истине.


© 2009-2020  lib.ltd.ua