Веб-бібліотека

Збожна О. М. Основи технології:

Сировина, паливо, енергія, технологічні процеси і технологічні системи. Вступ до технології. Основні поняття та визначення. Вчення про технологію. Продуктивність. Собівартість. Якість. Типи виробництв та їх ознаки. Охорона довкілля. Техніка безпеки й охорона праці на виробництві. Сировина. Класифікація сировини. Вода. Повітря. Корисні копалини та способи їх добування. Підготовлення сировини до перероблення. Якість сировини та її вплив на якість продукції. Раціональне використання сировини. Паливо й енергія. Паливо. Енергія, її види та джерела. Раціональне використання енергії. Технологічні процеси. Виробничний і технологічний процеси. Поняття про виробничий і технологічний процеси. Складові технологічного процесу...

Конкретизация

мысленное соединение односторонних, абстрактных представлений об объекте в многостороннее, целостное, содержательно богатое знание. Конкретным называется мысленный образ объекта, отражающий его во всей полноте качеств, аспектов, связей, особенностей.


© 2009-2020  lib.ltd.ua