Веб-бібліотека

Бойко О.Д. Історія України:

Ще одне прочитання історії. первісне суспільство і перші державні утворення на території України. Початок формування людської цивілізації на території України. Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор'я. Східні слов'яни у VI-XI ст. Київська русь. Походження Давньоруської держави. Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець IX - кінець X ст.). Піднесення та розквіт Київської Русі (кінець X - середина ХІ ст.). Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI - середина XIII ст.). Монгольська навала та встановлення золотоординського іга. Політичний устрій. Соціально-економічний розвиток. Етнічний розвиток. Схрещення Русі. Характерні риси та особливості розвитку культури Київської Русі...

Комплексные исследования в антропологии

применение разнородных независимых методов при исследовании определенного явления - необходимость, происходящая из сложности объекта антропологических исследований и стремления к его целостному и объективномы изучению. Например, в этногенетических исследованиях испльзуются данные морфологии, краниологии, палеоантропологии, экологии человека, этнологии, истории, археологии, климато-географии и т.п. (то есть материалы, как сугубо антропологические, так и относящиеся к другим областям знания).


© 2009-2020  lib.ltd.ua