Веб-бібліотека

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / За ред. В.В. Ковалевського:

Розміщення продуктивних сил як наука. Предмет, методологія та завдання курсу. Закономірності й принципи розміщення продуктивних сил. Форми розміщення й територіальної організації продуктивних сил. Систематизація основних термінів і визначень. Поняття про територіальний поділ праці. Вплив територіального поділу праці на структуру господарства. Сучасна концепція енерговиробничих циклів. Територіально-виробничі й портово-промислові комплекси, науково-технологічні зони. Основи економічного районування. Передумови розміщення продуктивних сил. Природні передумови. Класифікація природних ресурсів. Природно-ресурсний потенціал...

КОЛЛИЗИЯ

(от лат. collisio) - столкновение противоположных сил, стремлений, взглядов, интересов. Коллизия долга - столкновение одного долга с другим, при этом выполнение одного из них исключает выполнение другого: преимуществом обладает тот долг, выполнение которого требует большей моральной энергии (см. Этика, Дилемма).


© 2009-2020  lib.ltd.ua