Веб-бібліотека

Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень:

Історія становлення та розвитку науки. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Етапи становлення і розвитку науки. Поняття, цілі і функції науки. Структурні елементи науки, їх характеристика. Наука як система знань. Наукознавство як система знань. Класифікація наук. Основні риси працівника науки. Організація науково-дослідної роботи в Україні. Організаційна структура науки. Пріоритетні напрями розвитку науки в Україні. Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів. Науково-дослідна робота студентів. Основи методології науково-дослідної діяльності. Поняття методології та методики наукових досліджень. Методологія теоретичних досліджень...

Клеточная теория

- впервые сформулирована немецким биологом Теодор Шванном в 1838-1839 гг. как одно из крупнейших биологических обобщений, утверждающее единую общность происхождения, принципов строения и развития организмов на основе единого структурного элемента - клетки. Первым наблюдал и установил клеточное строение тканей и ввел термин "клетка" английский естествоиспытатель Роберт Гук в 1665 г.


© 2009-2020  lib.ltd.ua