Веб-бібліотека

Єгоров О. Б. Митна економіка (Україна - СОТ - ЄС):

Концептуальні засади митно-тарифного регулювання в теорії і практиці міжнародної торгівлі. Сутність та генезис митно-тарифного регулювання міжнародної торгівлі. Система митно-тарифних відносин. Об'єкт митно-тарифних відносин. Основні суб'єкти митно-тарифних відносин. Сутність митного тарифу. Генезис митної економіки. Митно-тарифна політика в умовах глобалізації у контексті норм та правил ГАТТ/СОТ. Основні напрями глобалізації. Цілі і завдання зовнішньоекономічної політики. Міжнародна економічна інтеграція. Основні фактори митних економічних відносин. Системний рівень митно-тарифних відносин. Вплив митно-тарифних інструментів на розвиток економіки. Роль митного тарифу у торговельному та платіжному балансі...

Трач Ю. В. Архівознавство: Система архівних установ України. Система архівних установ України. Організація роботи архівів. Національний архівний фонд. Національний архівний фонд: склад, структура та право власності на документи. Формування Національного архівного фонду. Організація архівних документів. Історія архівної справи в україні. Центри зосередження писемних матеріалів у Київській Русі та Галицько-Волинській державі. Архіви литовсько-польської доби (XV - перша половина XVII ст.). Архіви та архівна справа козацько-гетьманської. України (середина XVII-XVIII ст.). Архіви та архівна справа в Україні кінця XVIII-XIX ст. Архіви України XIX - початку XX ст. Архіви та архівна справа доби української революції (1917-1920 pp.). Архівна справа в Західній Україні...

КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

- один из логически возможных типов философии науки, рассматривавшийся с наибольшей полнотой в самопознании классического естествознания (XVII - XIX вв.). Необходимо различать понятия "философские основания классической науки", "философия классической науки" и "классическая философия науки" . Философские основания классической науки - это реальные философские предпосылки различных дисциплин и теорий классической науки. Философия классической науки - это одна из интерпретаций ее философских оснований. Наконец, классическая философия науки - одна из логически возможных конструкций философии науки в рамках теоретической философии. Хотя все указанные выше понятия тесно связаны между собой, категориальный кластер "классической философии науки" как возможного образа науки составляют: трансцендентальная субъективность, им-манентизм (интернализм), всеобщность, однозначная детерминация содержания научного знания объектом, теоретический монизм (один объект - одна истинная теория), дедуктивная организация научных теорий, объективная истинность научного знания, корреспондентская концепция научной истины, социально-ценностная нейтральность научного знания, фундаментализм научного обоснования, доказательность научного знания, эксплицентный характер всех научных утверждений, абсолютная определенность (однозначность) языка науки, сциентизм. Ее логически возможные варианты: эмпиризм - теоретизм, индуктивизм - дедуктивизм, джастификационизм - фальсификационизм. (См. философия науки, нсклассическая философия науки).


© 2009-2020  lib.ltd.ua