Веб-бібліотека

Мозгова Н. Г. Логіка:

Предмет логіки. Загальна характеристика поняття. Логічні операції з поняттями. Просте судження. Логічні відношення між категоричними судженнями. Основні закони логіки. Складне судження. Безпосередній дедуктивний умовивід. Простий категоричний силогізм. Виводи логіки висловлювань. Індуктивний умовивід. Доведення та спростування...

КЕПЛЕР Иоганн

(1571-1630) - нем. астроном. Будучи сторонником гелиоцентризма, К. на основе наблюдений положения планет открыл 3 закона движения планет, что способствовало уточнению коперниковой картины строения Солнечной системы и открытию закона всемирн. тяготения. Объективно открытия К. подрывали библ. взгляды на мир, однако мировоззрение самого К. не было свободно от религ.-идеалистич. наслоений.


© 2009-2020  lib.ltd.ua