Веб-бібліотека

Москаленко А. З. Теорія журналістики:

Предмет і завдання курсу. Поняття «журналістика». Університетська підготовка журналістів. Нова журналістська формація. Журналістика як мистецтво і як наука. Інформаційний підхід у журналістиці. Суспільство і соціальна інформація. Відкритість інформаційного простору. Основні принципи інформаційних відносин. Доступ до інформації. Види інформації. Правила передачі інформації. Нормативна база діяльності преси. Свобода преси. Правові основи функціонування ЗМІ. Законодавче забезпечення захисту інформаційного простору. Норми професійної етики журналіста. Результативність журналістської діяльності. Функції як результат поєднання мети та засобів її досягнення. Принципи журналістики як основа ефективного функціонування ЗМІ...

Категория

(гр. kategoria) - понятие, отражающее наиболее существенные свойства и отношения предметов, явлений объективного мира в целом (материя, время, пространство, движение, причинность, качество, количество и т. д. - категории философии) или его частей, изучаемых отдельными науками (материальное, духовная культура, социальное исследование, ценность, традиции и т. д. - категории культурологии) .  


© 2009-2020  lib.ltd.ua