Веб-бібліотека

Семків О. І. Політологія:

Предмет і метод політології. Політика та її соціальність. Предмет політології. Методи і способи вивчення політики. Основні віхи історії політичної думки. Політична думка Стародавнього світу. Проблеми держави в країнах Стародавнього Сходу. Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель. Римське право і політика. Становлення політичної науки нового часу. Проблеми теорії політики в епоху Відродження. Протиставлення політики богослов'ю. Н. Макіавеллі та макіавеллізм. Раціоналістичні концепції політики. Просвітництво. Ф. Бекон і Дж. Локк про державу та правові основи людського буття. Раціоналістичне трактування політики в працях французьких просвітників. Політично-правові вчення в Німеччині у XVIII- XIX ст...

КАССИРЕР Эрнест

(1874-1945) - нем. философ-идеалист, неокантианец. Исследовал религию в рамках философии символич. форм культуры - автономных творений духа, в к-рых человек созидает "символич." мир. К ним причислял науку, религию, мифологию, искусство, язык. Религию определял как символич. выражение высш. нравств. идеалов, как знаковую систему, участвующую в коммуникациях чувств посредством культовых действий. К. считал, что религ. вера - феномен психики человека, обусловленный закономерностями познават. процесса.


© 2009-2020  lib.ltd.ua