Веб-бібліотека

Федорченко В. К., Дьорова Т. А. Історія туризму в Україні:

Мандрівництво в Україні як прообраз туризму (IX-XIX ст.). Україна очима іноземних мандрівників. Внесок українців у географічні дослідження земної кулі. Зародження готельної справи в Україні. Початок організованого туризму (кінець XIX - початок XX ст.). Виникнення в Україні перших туристських організацій. Рекреаційне освоєння Криму. Кримсько-Кавказький гірський клуб (1890 - 1915 рр.). Зародження туристсько-екскурсійної справи на західноукраїнських землях. Розвиток готельної справи в другій половині XIX - на початку XX ст. Розвиток туризму в Україні в міжвоєнний період (1918-1939 pp.). Створення централізованої системи управління туризмом. Туристсько-екскурсійна справа і краєзнавчий рух у Радянській Україні...

КАПИЩЕ

(от старославян. "капь" - изображение, идол, изваяние, статуя), кумирня - др. языч. культовое сооружение. Судя по археологич. находкам, К. обычно выглядело в виде двускатного навеса с украшениями, возведенного на столбах; под ним находились идолы и идоложертвенный алтарь. Одно из древнейших К. на территории СССР - Перынское К. под Новгородом.


© 2009-2020  lib.ltd.ua