Веб-бібліотека

Лукашевич М. П., Мигович І.І. Теорія і методи соціальної роботи:

Соціальна робота як наукова і навчальна дисципліна. Сутність поняття "соціальна робота". Об'єкт і суб'єкт соціальної роботи. Функції і принципи соціальної роботи. Соціальна робота як галузь науки і навчальна дисципліна. Виникнення і розвиток теорії соціальної роботи. Передумови виникнення теорії соціальної роботи в Україні. Становлення соціальної роботи як науки в Україні. Розвиток вітчизняної теорії соціальної роботи. Сучасні теорії соціальної роботи. Адаптивно-соціалізаційна теорія соціальної роботи. Людина як суб'єкт-об'єкт соціальної роботи. Соціалізація і адаптація як базові процеси соціальної роботи. Адаптивно-соціалізаційна концепція соціальної роботи...

КАНТИАНСТВО

доктрина Канта и его учеников. Принято различать, в частности: 1) кантианцев. - учеников и классических комментаторов, таких как Файхингер, Шмид, Бек; иногда критиков, таких как Рейнхольд, Шульц (кон. XVIII в.); 2) посткантианцев,/пытавшихся возвести анализ познания к теории абсолюта: Фихте, Шеллинг, Гегель (конец XVIII - начало XIX в.); 3) неокантианцев (XIXв.), ограничивающихся историей познания и логикой: О. Либман, философы Марбургскоп школы и Баденскоп школы.


© 2009-2020  lib.ltd.ua