Веб-бібліотека

Макеєва С. Структурні виміри сучасного суспільства:

Глобалізація: сучасні теорії, ідеологія і практика. Громадянське суспільство: теорія, інститути та моделі розвитку. Етнічна структура українського суспільства. Паблик рілейшнз як соціальний інститут. Дилема "природа - суспільство" в екологічній соціології. Територіальна структура: місто і село. Моніторинг соціальних змін в українському суспільстві. Соціальна мобільність у стратифікованому просторі. Середній клас у соціальній структурі українського суспільства. Тендер і стратифікація. Тендер та інститут сім'ї. Сучасні міграційні процеси. Структура соціально-економічної поведінки населення України. Бідність в локальній та глобальній перспективах...

Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів / За заг. ред. проф. Г. В. Щокіна: Проблеми і тенденції змін світової освіти й Україна. Як і чому змінюється світова освіта. Тенденції змін європейської школи і світові стандарти середньої освіти. Кілька загальних тенденцій змін європейської і світової школи. До проблеми освітніх стандартів і визнання шкільних атестатів. Найхарактерніші тенденції розвитку закордонної вищої освіти (системні процеси). Темп і межі розширення масштабів. Тенденція подовження обов'язкової освіти після школи. Тенденція урізноманітнення закладів вищої освіти. Тенденція розширення завдань закладів вищої освіти. Створення і розвиток нових університетів та інших ВЗО...

КАЛЬВИНИЗМ

- одно из 3 осн. течений протестантизма (наряду с лютеранством и англиканством), принявшее идеи Ж. Кальвина. Возникнув в эпоху Реформации, К. наиболее полно выразил ее бурж. направленность. Центр, место в кальвинист, теологии, основанной на принципе "оправдания верой", занимает учение о предопределении, согласно к-рому судьбы людей предопределены богом и никакие "добрые дела" не могут этого изменить. С учением об абсолют. предопределении связаны кальвинист, представления о "мирском призвании" и "мирском аскетизме", в к-рых выражен дух "бурж. бережливости", а преуспеяние в делах рассматривается К. как признак предызбранности к спасению. С т. зр. К. политич. цели должны быть подчинены задаче осуществления "царства божьего" на земле. Основой веры признается "слово божье", выраженное через св. писание. Культ в К. упрощен- Почитание креста, икон отвергается. Из 7 христ. таинств сохраняются лишь крещение и причащение, к-рые рассматриваются как символич. обряды. Пасторы и проповедники в общинах избираются верующими. С сер. 16 в. К. начинает распространяться за пределами Швейцарии - во Франции (гугеноты), в Шотландии и Англии (пуритане), в Нидерландах, Германии, Венгрии, Польше. В наст. вр. К. представлен реформатскими и пресвитерианскими церквами, а также конгрегациона-лизмом.


© 2009-2020  lib.ltd.ua