Веб-бібліотека

Жорняк Т.С. Вища освіта України і Болонський процес:

Європейська освітня інтеграція. Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами. Системи вищої освіти у країнах Європи та Америки. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу. Основні завдання, принципи та етапи формування зони європейської вищої освіти. Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу. Європейська кредитно-трансферна система накопичення - ECTS. Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської сис-теми перезарахування кредитів (ECTS) у вищу освіту України. Запровадження кредитно-модульної системи...

КАБИРЫ, кавиры

- в др.-греч. мифологии божества малоазий-ского происхождения, дети Гефес-та и нимфы Кабиро. К., число к-рых колебалось от 3 до 7, считались покровителями мореплавания и спасителями потерпевших кораблекрушение, богами света, огня, полей, плодородия земли.


© 2009-2020  lib.ltd.ua