Веб-бібліотека

Основи психології / За ред. О. В. Киричука:

Природа психічного та принципи побудови системи психологічних знань. Поняття про психіку. Предмет психології як науки. Психіка людини як предмет інтересу і наукового вивчення. Історія питання. Душа в реаліях та міфах. З історії науки про психічне. Проблема природи психіки у вітчизняній психології. Умовний рефлекс, що примирив психологію з фізіологією. Вивчення мозку і психіки у вітчизняній психології. Внутрішнє і зовнішнє як психологічна проблема. Суб'єктивний та об'єктивний аспекти психічного. Предмет психології на сучасному етапі її розвитку. Предмет сучасної психології як об'єкт наукової саморефлексії. Психічне як мета, засіб і самоцінне для суб'єкта...

ЯЗЫЧЕСТВО

от "языки" (народы, племена); это понятие объединяет в себе принцип веры разных народов. Сама же вера этих народов, даже в рамках союза племен, могла быть меж собой весьма различной. Казахское и славянское язычество развивалось по нескольким направлениям веры: - в силы Космоса и природы (Тенгри, Свирога и его ипостасей); - в Род и Рожаниц; - в души умерших предков и духов (одухотворенные силы); - в тотемных животных пращуров и т. д.


© 2009-2020  lib.ltd.ua