Веб-бібліотека

Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство:

Релігія як духовний феномен людства. Сутність і складові частини релігії. Феномен релігійної свідомості. Основні теорії походження релігії. Функції релігії. Класифікація релігій. Релігієзнавство як галузь наукового знання. Предмет і структура релігієзнавства. Релігієзнавство та богослов'я (теологія). Філософія релігії. Соціологія релігії. Психологія релігії. Географія релігії. Історія релігії. Феноменологія релігії. Первісні форми релігії. Особливості первісних форм релігії. Фетишизм. Тотемізм. Анімізм. Племінні культи. Магія. Табу. Шаманізм. Етнічні і регіональні релігії. Особливості первісних форм релігії. Іудаїзм: історія, віровчення, культ. Зороастризм: звичаї і вірування. Індуїзм - релігія давньої і сучасної Індії...

Ядерные цепные реакции

- разветвленные цепные реакции деления тяжелых ядер нейтронами, в результате которых число нейтронов резко (лавинообразно) возрастает и может возникнуть самоподдерживающийся процесс деления. Как и всякая другая цепная реакция, ядерная - также экзотермическая (с выделением энергии). Огромные масштабы этой энергии обусловливают практическое использование ядерных цепных реакций в атомной энергетике. В неуправляемом варианте реакции деления происходит ядерный взрыв.


© 2009-2020  lib.ltd.ua