Веб-бібліотека

Політологія / За ред. Ф.М. Кирилюка:

Методологічні засади політології. Політика як соціальне явище. Природа політики та її детермінанти. Структура і функції політики. Політологія як наука. Генеза науки про політику. Предмет політології. Теоретико-методологічний інструментарій політології. Закони і категорії політологи. Основні функції політології. Методи політології. Основні віхи світової та вітчизняної науки про політику. Зародження та розвиток думок про політику в стародавньому світі. Міфологічні уявлення про політику. Історична генеза політичних ідей у прадавніх і ранньослов'янських спільнотах. Основні джерела духовної культури. Зародження політичних структур. Політичні ідеї мислителів Київської Русі. Витоки політичних ідей. Становлення державної ідеології...

Излучение Вавилова-Черенкова

- излучение света заряженными частицами, чаще всего электронами, которые движутся в данной среде со скоростью большей, чем скорость распространения света в этой среде. Наблюдается во всех чистых прозрачных жидкостях. Явление установлено советскими физиками Сергеем Вавиловым и Павлом Черенковым, теоретически объяснено также советскими физиками Игорем Таммом и Ильей Франком.


© 2009-2020  lib.ltd.ua