Веб-бібліотека

Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура XX століття:

Світосприйняття людини XX століття і характерні риси культури цього часу. Формування нової картини світу та ідеалу особистості в XX ст. Особливості художньої культури XX ст. Нове в художній мові авангарду. Париж - батьківщина авангарду. Вплив примітивізму на мистецтво авангарду. Значення примітивізму для розвитку авангарду. Анрі Руссо - засновник примітивізму. Примітивізм в українському мистецтві. Фовізм - початок відходу від принципів класичного мистецтва. Основні принципи фовізму. Анрі Матісс - теоретик і відомий художник фовізму. Кубізм - нова ера в живописі. Нова концепція станкового живопису в кубізмі. Три періоди розвитку кубізму. Значення кубізму для розвитку мистецтва XX ст...

ИСТОРИЧНОСТЬ

- в экзистенциализме Ясперса единство простой наличности человека и содержащихся в его существовании возможностей развития в подлинную экзистенцию, т.е. в такое существо, которое относится к самому себе и к своей трансценденции. Историчность экзистенции, которая называется моментом, есть единство времени и вечности (см. История). Историчность осуществляется в верности субъекта своей основе. Историчность какой-либо вещи подчеркивают в том случае, если хотят напомнить, что она имеет историю, которую нужно знать, чтобы понять сущность вещи.


© 2009-2020  lib.ltd.ua