Веб-бібліотека

Луцишин П.В. Теорія міжнародних відносин:

Теоретичні джерела і концептуальні основи міжнародних відносин. Міжнародні відносини в історії соціально-політичної думки. Що таке теорія міжнародних відносин. Сучасні теорії міжнародних відносин. Об'єкт і предмет міжнародних відносин. Поняття і критерії міжнародних відносин. Світова політика. Взаємозв'язок внутрішньої і зовнішньої політики. Предмет міжнародних відноси. Види міжнародних відносин. Історична еволюція об'єкта аналізу. Реальність у міжнародних відносинах. Генеза і розвиток міжнародних відносин. Міжнародні відносини як дисципліна. Фактори формування міжнародних відносин. Класифікація факторів. Умовні фактори. Реалізаційні фактори. Закономірності міжнародних відносин. Про характер законів у сфері міжнародних відносин...

Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій: Виникнення релігії. предмет, об'єкт і структура релігієзнавства. релігії народів Дворіччя. Релігія Стародавнього Єгипту. Релігії народів Малої Азії і Східного Середземномор'я. Зороастризм. Іудаїзм. Релігії Стародавньої Індії. Індуїзм. Буддизм. Релігія в Стародавньому Китаї. Релігія в Японії. Релігія античного світу. Походження християнства. Православ'я. Католицизм. Протестантизм. Іслам. Нетрадиційні релігії. Секулярні вчення релігійного характеру...

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР

- один из жанров изобразительного искусства, посвященный изображению исторических событий и деятелей общественной жизни прошлого.
Исторический жанр часто в произведениях живописи, скульптуры, графики переплетается с другими жанрами - бытовым (историко-бытовые изображения), портретом (изображения деятелей прошлого), батальным жанром.
В древних и средневековых произведениях исторического жанра изображение конкретных событий переплетается с мифологическими сюжетами, эпизодами Священного Писания.
Еще в XVII - XIX веках академически-эстетические воззрения ограничивали, как правило, тематику исторического жанра лишь событиями из античной истории, христианских сказаний, победоносных войн.
Исторический жанр считается официальным жанром изобразительного искусства, далеким от реализма (такой позиции придерживалась, например, в конце XVIII - XIX веках Российская Академия художеств).
Многие мастера искусства XIX века сумели преодолеть узость такого понимания жанра и придавали своим произведениям реальный смысл, отражая волновавшие общество вопросы.
Основоположником исторического жанра в России был А. Лосенко (1737 - 1773 гг.).
В развитии реалистического направления в историческом жанре большое место принадлежит русским художникам второй половины XIX века: В. Сурикову, И. Репину, В. Верещагину, В. Васнецову и др.


© 2009-2020  lib.ltd.ua