Веб-бібліотека

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / За ред. В.В. Ковалевського:

Розміщення продуктивних сил як наука. Предмет, методологія та завдання курсу. Закономірності й принципи розміщення продуктивних сил. Форми розміщення й територіальної організації продуктивних сил. Систематизація основних термінів і визначень. Поняття про територіальний поділ праці. Вплив територіального поділу праці на структуру господарства. Сучасна концепція енерговиробничих циклів. Територіально-виробничі й портово-промислові комплекси, науково-технологічні зони. Основи економічного районування. Передумови розміщення продуктивних сил. Природні передумови. Класифікація природних ресурсів. Природно-ресурсний потенціал...

Мальська М. П. Туристичне країнознавство: Предмет і зміст туристичного країнознавства. Туризм у країнах Європи. Австрія. Андорра. Бельгія. Болгарія. Велика Британія. Греція. Данія. Естонія. Ірландія. Ісландія. Іспанія. Італія. Латвія. Литва. Монако. Нідерланди (Голландія). Німеччина. Норвегія. Польща. Португалія. Туреччина. Фінляндія. Франція. Хорватія. Угорщина. Україна. Чехія. Чорногорія. Швейцарія...

ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (ИПЦ)

- контрреволюц. группировка, созданная реакц. правосл. духовенством для борьбы с Сов. властью под прикрытием религии. Решительно осудив переход Рус. правосл. церкви на позидии лояльности к Сов. гос-ву, антисоветски настроенная часть духовенства объединилась вокруг ленинградского митрополита Иосифа (Петровых), заявив о своей непримиримости к "власти антихриста". В 1928 была предпринята попытка создать центр, руководящий общинами ИПЦ. Проповедуя идею восстановления монар-хич. строя в России, руководители ИПЦ насаждали культ членов царской семьи, требовали от верующих отказа от к.-л. сотрудничества с Сов. властью. Они пытались организовывать антисов. выступления своих приверженцев, осуществлять террористич. акты против активистов. В условиях строгой конспирации создавались домашние церкви, служившие очагами распространения антисов. идей под рслиг. флагом. Однако с укреплением социалистич. строя лидеры ИПЦ постепенно утрачивали влияние на верующих, среди к-рых было немало обманутых людей, не сумевших разобраться в истинном характере этой орг-ции. В наст. вр. под влиянием социалистич. действительности происходит быстрый распад общин ИПЦ, к-рыс состоят преимущественно из пожилых людей, не проявляющих к.-л. активности.


© 2009-2020  lib.ltd.ua