Веб-бібліотека

Іванова Т. В., Піддубна Л. П. Муніципальне діловодство:

Документ і документаційне забезпечення управління. Документ, його роль та місце в муніципальному управлінні. Нормативно-методична база діловодства. Види документів та їх класифікація. Стандартизація, уніфікація і трафаретизація управлінських документів. Документування та документальне забезпечення управлінської діяльності. Основні вимоги до складання та оформлення управлінських документів. Формуляр документа, його основні реквізити та їх характеристика. Бланк документа, вимоги, що пред'являються до нього. Загальні вимоги до оформлення тексту документів. Оформлення організаційно-розпорядчої документації. Класифікація організаційно-розпорядчої документації за функціональною ознакою...

Иосиф Волоцкий

(1440- 1515) - глава церковно-политического учения, сторонники которого получили название иосифлян. Монашескую жизнь расценивал как своего рода социальное служение, а монастыри -центром всей окрестной жизни, проводниками справедливости и милосердия. . Идея социального призвания церкви побуждала Иосифа Волоцкого к активному участию в государственных делах.


© 2009-2020  lib.ltd.ua